Negatif Sayıların Karekökü

Last Updated: February 16, 2021By Tags:

 

Tüm matematik öğrencileri, oldukça yaygın ve kullanımı sık olan kareköklerle karşılaşır. Karekök için kullanılan radyal sembol √’dir. Karekök sembolünün içinde bulunan sayı, radikand olarak bilinir.

 

Pozitif Sayı ve Negatif Sayı:

karekök hesaplama için kullanılan en yaygın radicand pozitif sayılardır. A. karekök hesaplama sembolik olarak sayıların karekökünü anında sunmayı amaçlayan dijital yaklaşımı temsil eder. Sıfır için belirlenen karekök değeri, sonuçtaki değeri sıfır verir. Pozitif gerçek sayılar iki karekök ile ortaya çıkar. Bunlardan biri negatif karekök, diğeri ise pozitif kareköktür. Temel karekök, pozitif karekök için başka bir isimdir. İnsanlar genellikle negatif sayıların karekökünü bulmakta güçlük çekerler. Negatif rakamın karekökü kavramı temizlenmelidir. Basitleştirin karekök hesaplama, ihtiyaç duyulduğunda erişilebilen ücretsiz olarak mevcuttur. Negatif sayılara gelince, bunların gerçek karekökü yoktur. Genel kavram, kareköklerin 0 veya pozitif bir sayı olmasıdır. İki negatif sayının çarpımı pozitif bir sayıdır, negatif ve pozitif sayıların çarpımı ise negatif bir sayıdır. Hem pozitif hem de negatif sayıların karesi her zaman pozitif bir sayıdır.

 

Karekök Nasıl Bulunur?

Karekökü bulmak hiçbir sayı için zor değildir. Kök hesaplayıcı, karekökleri belirlemek için en güvenilir ve doğru yaklaşımdır. Çevrimiçi bir yaklaşım kullanmaya gelince, kullanımı kolaydır. Ekstra beceri gerekmez. Radicand değerini karekök hesaplama girmeniz yeterlidir. Daha sonra, hesapla düğmesine tıklayın. Size anında karekök değerini sağlayacaktır. Radicand’e girilen değer küçük veya büyük olabilir. İnsanlar manuel yaklaşımla karekökü kolayca hesaplayabilir. Ancak karekök hesaplama amacı, sonuçları sağlarken herhangi bir hata veya hatayı önlemektir.

Matematikte karekök, aşağıdaki gibi verilen denklemle açıkça anlaşılabilen x ve y sayısı olarak ifade edilir:

y2 = x

Örneğin, 16’nın karesi pozitif olabilir ve karekökü gibi negatif sayılar 4 veya -4 olabilir. Değerleri yukarıda belirtilen ifadeye koymak, bu konuda fikir verecektir:

42 = (-4) 2 = 16